Dr (Mrs) Okeke Njideka Ogechukwu (PhD)
Dr (Mrs) Okeke Njideka Ogechukwu (PhD)

Dr Nosa Giwa-Osagie, FCFM, FIPFC, CPA, FCT, FLLNSTsC

Dr Nosa Giwa-Osagie (PhD).
Dr. Arigbede Oladipo (PhD)
Dr. Arigbede Oladipo (PhD)

 

 

Mrs Fagbayide N. Opeyemi (B.Ed-Director)
Mrs Fagbayide N. Opeyemi (B.Ed-Director)                                                       

Barrister  Osomode Saka, LLB, BL (Legal Adviser